پرش به مطلب اصلی

سلام. مسعود هستم.

یک برنامه نویس بَک‌اِند.

علاقه‌مند به طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری و تبدیل ایده به عمل!

Programmer

Recent Projects

AirAsia Booking Platform

The AirAsia online airline booking platform manages flight ticket booking, flight schedules, and delivery of necessary information to the end-users. This platform provides various services such as flight search, online ticket booking, 24/7 status check availability, price search, and other necessary tasks.

GoNodejsPythonRest APIGCPKubernetes

DataGit

My favorite participation on the internet is a persian tutorial website that strives to make quality education for everyone. I believe sharing is loving, so I started DataGit in 2016 as my favorite tech stack was swinging around Python, JavaScript, and Node.js programming languages.

ReactSSGe-Learning

OMNI.iAM

An intelligent asset management solution focusing on digitalization, OMNI can help financial services companies onboard and manage the customers in less time and provide investment recommendations based on the client's risk assessment within seconds.

NodejsPythonGraphQLReactAWS

e-KYC

An End-to-End Digital Customer Onboarding (e-KYC) solution for customers in Malaysia using Computer Vision technologies utilizing OpenCV and Tesseract. This product helps businesses capitalize on new business opportunities created by digitizing identity verification and business processes.

PythonComputer VisionDeep LearningBackend

RICHA

It is ReGov’s Intelligent Contact Handling Assistant, a cloud-based conversational AI chatbot providing ability to understand new linguistic variants of intents focusing on the balance between security and user convenience.

PythonMachine LearningBackendCall Center

Contact Me